CHKO BRDY po prvním roce

11.1.2017 od 19:00

MKC Hořovice pořádá ve spolupráci s  Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR besedu o  nově vzniklé CHKO Brdy. 
Téma:
CHKO BRDY PO PRVNÍM ROCE - otázky a odpovědi.
Host:  Vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy - B. Fišer