Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

BRDY HISTORICKÉ V – přednášku pořádáme v rámci projektu Science café

21.3. od 19:00

logoweb_01

Téma 1:
BRDY ARCHEOLOGICKÉ
Cílem přednášky je seznámit posluchače s minulými i současnými trendy archeologického bádání v oblasti Brd. V první části přednášky budou zmíněni průkopníci archeologie v období 19. století, kteří v regionu působili, jejich přístup k archeologickým památkám a význam pro vědu, která procházela procesem, jenž utvářel její základy. Neopominutelnou kapitolou pak budou zmínky o archeologických objevech, včetně interpretací nálezů. S rozvojem historických věd a zakládáním muzeí v regionu ( Hořovice – 90 léta 19. století, Zbiroh 1933) souvisí i postupná profesionalizace archeologie se změnou v přístupu k archeologickým artefaktům a nalezištím. Konec 20. století a počátek nového tisíciletí pak reprezentují nové trendy v oblasti výše zmíněné vědy. Mezi ně můžeme zařadit nedestruktivní formy archeologie s ohledem na interdisciplinární charakter bádání. V neposlední řadě bude zmíněna i tzv. „ Archeologie krajiny“.

Přednáší: Mgr.Tomáš Makaj – historik, Vedoucí kulturního odboru obce Strašice

Téma 2:
NA ÚSVITU ŽIVOTA – A CO Z TOHO MÁME MY, LIDÉ
Výlet do období neoproterozoika na Brdech i Podbrdsku a okolí, výlet do éry vzdálené od nás skoro tři čtvrtě miliardy let. Co tehdy vzniklo, čemu to posloužilo a jaký průmysl z toho před více než 150 lety vzkvétal.

Přednáší: RNDr. Martin Lang – geolog, vedoucí Muzea Středních Brd Strašice, kurátor sbírek muzejní povahy, vědecký pracovník