akce – Tour de fuck – Spath – Akoutní potřeba – Eminence – Bogota system

foto: V. Kasl